Archives

Sash

2018-08-12 Bryggedag. Mesker som vanlig med ca 16-17L vann på 65°C. Skyller med ca 20L. Ender opp med en OG på 1.062. Ca 23-24L. Lar den gjære fritt, uten temperaturkontroll. 2018-08-17 Måling OG = 1.005 – ABV = 7,6% – Bone dry. 2018-08-21 Måling OG = 1.004 – ABV = 7,7% – Tørr som F. 2018-08-26 Fating FG = 1.004 – ABV = 7,7%. Naturlig karbonerig på fat med 50g sukker kokt til sukkerlake. ABV: IBU: Øl-nummer:#81

Imperial Amarillo

18-04-16 Bryggedag Mesker inn på 71°C Mesker på 65°C Skyller med kaldt vann PreBoil OG=1.054 PostBoil OG=1.060 18-04-24 Måling og tørrhumling OG = 1.006 – ABV = 7,1% – Blir en fin og tørr Saison. 18-04-29 Tapping OG = 1.006 – ABV = 7,1% ABV: IBU: Øl-nummer:#77