Archives

Rallkattlia

Bryggedag 26.09.14 10:35 Mesker inn malt på 69 grader. Ender på 66 grader. 11:40 Starter oppvarming til 78 grader 12:00 78 grader. Holder der i 10 minutter. 12:10 Varmer 10L skyllevann til 80 grader. Skyller 3 ganger gjennom brukt mesk. 12:40 Skylling ferdig – Endte opp med ca 23L vørter med en Preboil SG på 1.054 – Det gir meg en meske-effektivitet på ca 80% – MashOut er VELDIG viktig… 13:06 Kok i gang. 37gr EKG tilsatt 13:51 16gr EKG tilsatt 14:50 20L Amber satt til gjæring. OG = Continue reading →