Archives

Imperial Amarillo

18-04-16 Bryggedag Mesker inn på 71°C Mesker på 65°C Skyller med kaldt vann PreBoil OG=1.054 PostBoil OG=1.060 18-04-24 Måling og tørrhumling OG = 1.006 – ABV = 7,1% – Blir en fin og tørr Saison. 18-04-29 Tapping OG = 1.006 – ABV = 7,1% ABV: IBU: Øl-nummer:#77