Archives

Imperial Amarillo

18-04-16 Bryggedag Mesker inn på 71°C Mesker på 65°C Skyller med kaldt vann PreBoil OG=1.054 PostBoil OG=1.060 ABV: IBU: Øl-nummer:#77